ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നാനിംഗ് റെഡ് ഗ്രാസ് പേപ്പർ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

+86-771-4951961

ബിൽഡിംഗ് 6, നമ്പർ.33 ജിങ്കായ് റോഡ്, നാനിംഗ്, ഗ്വാങ്‌സി, ചൈന

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക